TILSYNSVAKT I ÅSHEIMHALLEN

Ordningen med tilsynsvakt i Åsheimhallen er Kattem Håndballs viktigste og største dugnad! Denne dugnaden gir mye penger til klubben som benyttes til drifting av lagene. Kattem Håndball har en kontrakt med Trondheim kommune om tilsyn i hallen for perioden høsten 2022 – høsten 2024.

Avtalen med kommune innebærer tilsyn i hallen fredag til søndag, hele kalenderåret.

Hallansvarlig i Kattem Håndball fordeler helgene mellom lagene og lagenes foreldrekontakter setter opp en vaktturnus for sine respektive lag.

Alle som sitter tilsyn må være fylt 18 år og gjennomgått opplæring. Arbeidsinstruksen med tilhørende arbeidsoppgaver ligger i en egen perm i vaktbua i hallen. Hver vår og høst tilbyr hallansvarlig opplæring for nye tilsynsvakter. Digital hallvaktperm finner du på linken.

Styret oppfordrer innstendig til at denne dugnaden gjennomføres «med stil» slik at den kan videreføres etter endt kontraktsperiode