Leder: Vi trenger ny leder til allidrett! (allidrett@kattemhandball.no)

Treningstider: Treningstider for Høst 2024 – Kommer

Allidrett er et tilbud til barn i alderen 4 – 5 år. Allidrett vil si at man forsøker å være innom forskjellig type idrettsgrener gjennom sesongen; friidrett, fotball, håndball, turn, dans, sykling, ski, skøyter, aking etc.

Allidrett er preget av mye lek og moro. Tilbudet er allsidig aktivitet hvor man er innom mange forskjellige idretter så langt det lar seg gjøre med barnegruppen.

Vi er både inne og ute, og da gjerne  i nærmiljøet på Kattem. Alt er i samsvar med Norges Idretts Forbunds Lover og Regler for idrettsskole/barneidrett.