Alle personer med idrettsverv som setter en i et tillitsforhold til mindreårige (under 18 år), er pålagt av Norges Idrettsforbund å fremvise politiattest for plettfri vandel for overgrep.

Ordningen foregår slik:

Vedlegg til vandelsattest 

2) Last det opp på politiets attestportal. Du logger inn med bank-ID eller andre koder som benyttes til Altinn og andre offentlige portaler.

3) Politiet skriver deretter ut en attest som viser at vedkommende har plettfri vandel ift overgrep. Attesten viser kun dette, og ingen andre forhold. Denne sendes hjem til søkeren eller til digital postkasse.

4) Ved mottatt attest må du fremvise denne til klubben. Personlig eller via brev. Det er ikke tillatt å sende politiattest pr epost. Vi får ikke kopi fra politiet, det er du som er ansvarlig for fremvisning!

Følgende to personer er ansvarlige for ordningen i Kattem:

Knut Erik Sandsund leder@kattemhandball.no
Marit Stjern Hårberg marit.harberg@kattemhandball.no

Det er kun disse to personene som skal behandle papirene. Det er ikke tillatt å sende attesten pr epost.

Fremviser du ikke politiattest får du ikke lede lag i Kattem

Mer informasjon om ordningen finner du hos Norges Idrettsforbund eller hos politiet.