Rolle- og oppgave beskrivelse for foreldrekontakt

Hvert lag i Kattem håndball skal ha en eller flere foreldrekontakter. Foreldrekontakt er kontaktleddet mellom klubben og laget og er ansvarlig for all kommunikasjon både til foreldre fra styret og fra foreldregruppa inn til styret

Foreldrekontakts oppgaver:

  • Foreldrekontakt skal ha full oversikt over lagets medlemmer og oppdatere medlemsopplysningene i Klubbadmin. Har du ikke fått tilgang, send mail til kasserer@kattemhandball.no
  • Foreldrekontakt skal møte på 2 obligatoriske foreldrekontaktmøter regi styret. Om du ikke selv kan møte, så bes du skaffe en erstatter
  • Foreldrekontakt er ansvarlig for å fordele vakter innad i laget på Kattem IL Håndballs interne dugnader. Dette gjelder hall- og kiosk vakter
  • Foreldrekontakt skal ha oversikt og tilgang til lagets lagskasse og skal sende inn regnskap til kasserer 2 ganger pr. år
  • Foreldrekontakt har hovedansvar for å hente inn spillertrøyer etter endt sesong,rapportere inn behov for antall og størrelser til ny sesong, samt hente og levere ut til spillerne
  • Foreldrekontakt melder på laget til cup/turneringer og er ansvarlig for betaling
  • Foreldrekontakt skal se til at laget har den rette representant i diverse utvalg når styret og/eller årsmøtet ber om det

Hvis du ikke har fått tilgang, ta kontakt med leder på:  leder@kattemhandball.no

Foreldrekontaktguide (ny versjon kommer i løpet av høsten)