Har du lyst til å bli dommer i Kattem Håndball, ta kontakt med:

Dommerkontakt: Knut Erik Sandsund, leder@kattemhandball.no