• Medlemsavgift må betales av alle klubbens medlemmer, om de trener eller ei. Den faktureres ut en gang pr. år.
  • Treningsavgift betales av alle spillere. Den faktureres ut 2 ganger i året – Høstsesong og vårsesong
  • Søknad om redusert treningsavgift, med bekreftelse av trener/foreldrekontakt, behandles av styret. Søknaden sendes elektronisk

Se i klubbhåndboka for satser i de respektive årsklasser.