Org.nummer: 996 174 611
Leder: Knut Erik Sandsund
Mobil: 99442780
Mail: post@kattemhandball.no
Postadresse: Postboks 290 Heimdal, 7474 Trondheim
Besøksadresse: Myrstadvegen 3, 7080 Heimdal

Styret

Leder Knut Erik Sandsund leder@kattemhandball.no
Nestleder John Johansen nestleder@kattemhandball.no
Sportslig leder Kent Gjerde sport@kattemhandball.no
Økonomiansvarlig Franziska Luther kasserer@kattemhandball.no
Sekretær Marit Stjern Hårberg sekr@kattemhandball.no
Vara Morten Grunhov

Samtlige styremedlemmer kan også kontaktes på e-post: styret@kattemhandball.no

Øvrige funksjoner i Kattem Håndball kan kontaktes direkte:

Materialforvalter Beate Brevik materialforvalter@kattemhandball.no
Hall- og Kioskansvarlig Cathrine Sandsund hallansvarlig@kattemhandball.no
Fargerik Håndball
Allidrett Johanne Berg allidrett@kattemhandball.no