Dugnader i Kattem IL Håndball

Kattem håndball drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være.

I Kattem håndball er det forventet en dugnadsinnsats av foreldre for å kunne opprettholde et godt tilbud til spillerne til en fornuftig treningsavgift.

Faste dugnader:

  • Hallvakt i Åsheimhallen: hvert lagt får ansvaret for tildelte helger (fredag ettermiddag – søndag kveld). Kjerneperioden er september – juni, men kan variere ut fra faktisk aktivitet i hallen.
  • Kiosksalg i Åsheimhallen: hvert lag får tildelt ansvaret for noen dager (som oftest i forbindelse med hallvakten) i løpet av sesongen september – april
  • Kortsalg 1 gang pr år: Klubben har inngått avtale en 3 års avtale med Celias om salg av kortpakker. Dette erstatter tidligere loppemarked.
  • Miniturnering i Åsheimhallen: turneringen arr. i månedsskifte januar/februar i Åsheimhallen. Hvert år det et 1 – 2 lag som sammen med styret står for arr.

Ut over dette står hvert lag fritt til å ha dugnadsarbeid som gir inntekter direkte til lagskassa. Hvis det skal selges kort til inntekt i eget lag, så skal Celias benyttes som leverandør. Ta kontakt med styret for å få mer informasjon.

Den yngste årsklassen er fritatt fra dugnadsarbeid det første året etter oppstart.

Dugnadsarbeidet er helt nødvendig for at Kattem håndball skal leve videre! Dugnadsarbeidet bidrar til økonomien slik at spilleren kan nyte godt av dette i form av fornuftige avgifter til treninger, reisecup og spilledrakt, ingen utgifter til dommere ved seriespill – bare for å nevne noe.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet

Din innsats blir satt stor pris på! TUSEN TAKK!