Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte i Kattem IL Håndballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Kattem IL Håndballklubb.

Styret har også i år besluttet å avholde digitalt årsmøte i perioden 13-21. mars.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27.02.2022 til styret@kattemhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet på www.kattemhandball.no og i digitalt møterom https://www.digitalearsmoter.no/.

Lenke til årsmøtet: https://app.digitalearsmoter.no/996174611

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret