Ekstraordinært Årsmøte Kattem IL Allianse

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kattem IL Allianse

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Kattem IL Allianse.

Årsmøtet avholdes 01.09.22 i Storstua i Kattem Fotballs klubbhus.

Styret har kommet frem til at alliansen ikke har noen funksjon slik den står i dag. Man har sett på muligheten for å bruke alliansen til å styrke integrering og rekruttering uten at man har lyktes med det. Man har også sett at alliansen har liten funksjon som samarbeidsarena mellom idrettslagene. Styret har derfor kommet frem til at det vil være til det beste og legge ned alliansen. Vi inviterer derfor til ekstraordinært årsmøte for å stemme over styrets forslag om å legge ned alliansen.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kattem IL Allianse i minst én måned, fylt minst 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kattem IL Allianse. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kattem IL Allianse kontaktes på mail: tonjekattem@gmail.com.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!