Dugnad 2021

Vedlagt ligger info vedrørende årets dugnad, produkter og antall.

Det er fast pris for alle 3 pakkene (kr 200,-). Flyere inneholder QR kode tilknyttet laget så last ned RIKTIG flyer! ‘

Lagsvis utlevering skjer tirsdag 9/11 kl 1900-2000 fra klubbkontoret. Vi ønsker at kun foreldrekontakter henter (evnt 1 utnevnt fra hvert lag). Vi skal ikke ha alle foreldre innom. Ta kontakt for avtale om tidspunktet ikke passer.

Dugnadsinfo

Flyer G2014 Flyer G2010 Flyer G2008
Flyer J2014 Flyer J2013 Flyer J2012
Flyer J2011 Flyer J2010 Flyer J2009
Flyer J2008 Flyer J2007 Flyer J2006