Ny Lovnorm

Idrettsstyret vedtok 23. oktober 2019 at det skal innføres ny lovnorm som gjelder fra 01.01.2020.

Den nye normen ble vedtatt av styret 13.01.2020.

Lovnormen er publisert her. Den finnes også under fanen Organisasjon og Lovnorm.

Det er en rekke endringer i loven, som f.eks så er det ikke lov å stille med fullmakt på f.eks årsmøte. Ber om at dere deler info ut til medlemmene. Informasjonen er også publisert på hjemmesiden.