Pris Til Kattem Håndball

På det årlige Håndballforumet for region Nord, blir det delt ut priser til personer som har utmerket seg spesielt innen håndballen.

Vår egen Camilla Mattson mottok i år prisen som Årets Inkluderer.

Camilla er primus motor for prosjektet Fargerik Håndball i Kattem. Hun legger ned en enorm innsats og har lyktes utrolig godt med intregrering av spillerne inn til våre lag.

Vi gratulerer med prisen som er vel fortjent

Her er den glade vinneren fotografert etter å ha mottatt prisen