År Måned Møtereferat
2023 Januar Referat Styremøte
2023 Februar Referat Styremøte
2023 Mars Referat Styremøte
2023 April Referat Styremøte
2023 Mai Ikke avholdt
2023 Juni Referat Styremøte
2023 August Referat Styremøte
2023 September Referat Styremøte
2023 Oktober Referat Styremøte
2023 November Ikke avholdt
2023 Desember Referat Styremøte

 

År Måned Møtereferat
2022 Januar Referat Styremøte
2022 Februar Ikke avhold
2022 Mars Referat Styremøte
2022 April Referat Styremøte
2022 Mai Referat Styremøte
2022 Juni Ikke avholdt
2022 August Referat Styremøte
2022 September Ikke avholdt
2022 Oktober Referat Styremøte
2022 November Referat Styremøte
2022 Desember Ikke avholdt

 

År Måned Møtereferat
2021 Januar Referat Styremøte
2021 Februar Referat Styremøte
2021 Mars Referat Styremøte
2021 April Referat Styremøte
2021 Mai Ikke avholdt
2021 Juni Ikke avholdt
2021 August Referat Styremøte
2021 September Ikke avholdt
2021 Oktober Referat Styremøte
2021 November Referat Styremøte
2021 Desember Ikke avholdt

 

År Måned Møtereferat
2020 Januar Referat Styremøte
2020 Februar Referat Styremøte
2020 Mars Referat Styremøte
2020 April Referat Styremøte
2020 Mai Referat Styremøte
2020 Juni Referat Styremøte
2020 August Referat Styremøte
2020 September Ikke avholdt
2020 Oktober Referat Styremøte
2020 November Referat Styremøte
2020 Desember Ikke avholdt