Styret

Styret

 

Leder: Knut Erik Sandsund: leder@kattemhandball.no, telefon 99442780
Nestleder: Lars Gåsø: nestleder@kattemhandball.no
Sekretær: John Johansen: sekr@kattemhandball.no
Sportslig leder: Johanne Berg: sport@kattemhandball.no
Økonomiansvarlig: Christian Wattengård: kasserer@kattemhandball.no

Samtlige styremedlemmer kan også kontaktes på e-post: styret@kattemhandball.no

Øvrige funksjoner i Kattem Håndball kan kontaktes direkte:

Materialforvalter: Beate Brevik: materialforvalter@kattemhandball.no
Hall- og Kioskansvarlig: Cathrine Sandsund: hallansvarlig@kattemhandball.no, telefon 94894450
Fargerik håndball: Camilla Mattson: camillaasphaug@hotmail.com
Allidrett: Johanne Berg: allidrett@kattemhandball.no