Fargerik Håndball skal være aktivitet der barn deltar i en positiv håndballaktivitet. Denne er kun for jenter, uansett ferdighet, fysiske forutsetninger og etnisk/kulturell opprinnelse. I håndballen er det plass til alle. Gjennom aktiviteter i Fargerik Håndball, synliggjøres også kampen mot rasisme og mobbing.

Trener: Camilla Mattson, Tlf. 92 22 18 53
Treningstider: Gymsal Kattem Skole