Styret

Styret

Leder: Knut Erik Sandsund: leder@kattemhandball.no, telefon 99442780
Nestleder: Laila Sundset: nestleder@kattemhandball.no
Sekretær: John Johansen: sekr@kattemhandball.no
Sportslig leder: Line Nyrønning: sport@kattemhandball.no
Hallansvarlig: Ann Kristin Henriksen: hallansvarlig@kattemhandball.no
Økonomiansvarlig: Christian Wattengård: kasserer@kattemhandball.no
Styremedlem: Jan-Thomas Eng Lie: janthlie@gmail.com
Styremedlem: Hild Rakstang Betten: hild-rakstang.betten@trondheim.kommune.no
Varamedlem: Hanne Fallrø

Samtlige styremedlemmer kan også kontaktes på e-post: styret@kattemhandball.no

Øvrige funksjoner i Kattem Håndball kan kontaktes direkte:

Materialforvalter: Beate Brevik: materialforvalter@kattemhandball.no
Fargerik håndball
: Camilla Mattson: camillaasphaug@hotmail.com
Allidrett: Nina Bjørgmo: allidrett@kattemhandball.no