TILSYNSVAKT I ÅSHEIMHALLEN

Ordningen med tilsynsvakt i Åsheimhallen er Kattem Håndballs viktigste og største dugnad! Denne dugnaden gir mye penger til klubben som benyttes til drifting av lagene. Kattem Håndball har en kontrakt med Trondheim kommune om tilsyn i hallen for perioden høsten 2016 – høsten 2018.

Avtalen med kommune innebærer tilsyn i hallen gjennom hele uka, hele kalenderåret. På grunn av omfanget har Kattem Håndball inngått en samarbeidsavtale med Kattem Fotball om å dele denne dugnaden.

Kattem Håndball har tilsyn i hallen fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Øvrige ukedager ivaretas av Kattem Fotball.

Hallansvarlig i Kattem Håndball fordeler helgene mellom lagene og lagenes foreldrekontakter setter opp en vaktturnus for sine respektive lag.

Alle som sitter tilsyn må være fylt 18 år og gjennomgått opplæring. Arbeidsinstruksen med tilhørende arbeidsoppgaver ligger i en egen perm i vaktbua i hallen. Hver vår og høst tilbyr hallansvarlig opplæring for nye tilsynsvakter.

Styret oppfordrer innstendig til at denne dugnaden gjennomføres «med stil» slik at den kan videreføres etter endt kontraktsperiode