Årsmøte Kattem IL Håndballklubb

*** OPPDATERT *** Årsmøtet blir pga pandemien også i år avholdt digital. Dato for beramming av årsmøtet er satt fra 31. mai til 10. juni. Frist for innmelding av saker …

Ny Lovnorm

Idrettsstyret vedtok 23. oktober 2019 at det skal innføres ny lovnorm som gjelder fra 01.01.2020. Den nye normen ble vedtatt av styret 13.01.2020. Lovnormen er publisert her. Den finnes også …